Tín dụng đã tăng 10,14% so với cuối năm 2019

Tín dụng đã tăng 10,14% so với cuối năm 2019

Đến 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so cùng kỳ 2019...
Giải pháp nào để tránh nợ xấu đối với hệ thống ngân hàng?

Giải pháp nào để tránh nợ xấu đối với hệ thống ngân hàng?

Ngân hàng Nhà nước: Tính đến 30/9, tăng trưởng tín dụng đã đạt 6,09%

Ngân hàng Nhà nước: Tính đến 30/9, tăng trưởng tín dụng đã đạt 6,09%

Lợi lớn khi cấp tín dụng 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Lợi lớn khi cấp tín dụng 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Vốn dư thừa, lãi suất có giảm?

Vốn dư thừa, lãi suất có giảm?

Tính đến cuối tháng 5, tín dụng tăng trưởng 1,96% so với cuối năm 2019

Tính đến cuối tháng 5, tín dụng tăng trưởng 1,96% so với cuối năm 2019

Giải ngân tín dụng lo rủi ro nợ xấu

Giải ngân tín dụng lo rủi ro nợ xấu

Chính thức cơ cấu nợ, giảm lãi vay cho doanh nghiệp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

Chính thức cơ cấu nợ, giảm lãi vay cho doanh nghiệp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

Hé lộ hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng năm 2020

Hé lộ hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng năm 2020

Ngân hàng kỳ vọng nhận room tín dụng cao trong năm nay

Ngân hàng kỳ vọng nhận room tín dụng cao trong năm nay

Vốn tín dụng vào bất động sản đang chậm lại

Vốn tín dụng vào bất động sản đang chậm lại

Lãi suất giảm, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được hưởng lợi

Lãi suất giảm, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được hưởng lợi

Lợi nhuận vẫn dựa vào tín dụng

Lợi nhuận vẫn dựa vào tín dụng

Tín dụng tăng nóng trở lại?

Tín dụng tăng nóng trở lại?