Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định về công...
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tân Phó Giám đốc

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tân Phó Giám đốc

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Dương Trung Ý được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Dương Trung Ý được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Điều động, luân chuyển cán bộ tại Yên Bái, HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Điều động, luân chuyển cán bộ tại Yên Bái, HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhân sự mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhân sự mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ

Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

PGS.TS Lê Văn Lợi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS Lê Văn Lợi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm một loạt nhân sự

Ban Bí thư bổ nhiệm một loạt nhân sự

Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chuẩn y các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chuẩn y các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự

Công bố quyết định bổ nhiệm hai tân phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công bố quyết định bổ nhiệm hai tân phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương

Nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam

Nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam

Tôn vinh đóng góp lớn lao của đồng chí Trần Quốc Hoàn với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Tôn vinh đóng góp lớn lao của đồng chí Trần Quốc Hoàn với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Trường ĐH Đông Đô bổ nhiệm hiệu phó mới giữa 'tâm bão' bê bối đào tạo 'chui' văn bằng 2

Trường ĐH Đông Đô bổ nhiệm hiệu phó mới giữa 'tâm bão' bê bối đào tạo 'chui' văn bằng 2

Ai ngồi 'ghế nóng' trường Đại học Đông Đô giữa 'tâm bão' bê bối đào tạo văn bằng 2?

Ai ngồi 'ghế nóng' trường Đại học Đông Đô giữa 'tâm bão' bê bối đào tạo văn bằng 2?

Đại học Đông Đô bổ sung nhân sự sau sai phạm đào tạo 'chui'

Đại học Đông Đô bổ sung nhân sự sau sai phạm đào tạo 'chui'

Công bố nhiều quyết định nhân sự ở Văn phòng Quốc hội và 2 tỉnh

Công bố nhiều quyết định nhân sự ở Văn phòng Quốc hội và 2 tỉnh

Nhân sự mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nhân sự mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh