Nhiều nhà đầu tư BOT đường bộ đang khốn khổ

Nhiều nhà đầu tư BOT đường bộ đang khốn khổ

Nhiều nhà đầu tư BOT đường bộ đang trong tình trạng 'chết lâm sàng' khi doanh thu giảm sâu. Nếu không có sự...
Ký hợp đồng 2 dự án đối tác công - tư (PPP): Tín hiệu tích cực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Ký hợp đồng 2 dự án đối tác công - tư (PPP): Tín hiệu tích cực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư: Lợi bất cập hại?

Thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư: Lợi bất cập hại?

Thêm dự án PPP cao tốc Bắc - Nam hơn 11 nghìn tỷ đồng được ký kết

Thêm dự án PPP cao tốc Bắc - Nam hơn 11 nghìn tỷ đồng được ký kết

Dự án PPP thứ hai của cao tốc Bắc - Nam chính thức ký hợp đồng

Dự án PPP thứ hai của cao tốc Bắc - Nam chính thức ký hợp đồng

Thêm dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam tìm được nhà đầu tư

Thêm dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam tìm được nhà đầu tư

Ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc – Nam hơn 11.157 tỉ

Ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc – Nam hơn 11.157 tỉ

Thêm một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP được ký hợp đồng

Thêm một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP được ký hợp đồng

Cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ được kí kết

Cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ được kí kết

Ký kết hợp đồng dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Ký kết hợp đồng dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Ký hợp đồng dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11 nghìn tỷ đồng

Ký hợp đồng dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11 nghìn tỷ đồng

Để hiện thực hóa 5.000 km cao tốc trong 10 năm tới

Để hiện thực hóa 5.000 km cao tốc trong 10 năm tới

Tháo điểm nghẽn để thu hút đầu tư BOT giao thông

Tháo điểm nghẽn để thu hút đầu tư BOT giao thông

Tuyến cao tốc Bắc – Nam: Hợp đồng dự án PPP đầu tiên

Tuyến cao tốc Bắc – Nam: Hợp đồng dự án PPP đầu tiên

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ký kết hợp đồng dự án PPP đầu tiên hơn 5.500 tỷ đồng trên cao tốc Bắc- Nam

Ký kết hợp đồng dự án PPP đầu tiên hơn 5.500 tỷ đồng trên cao tốc Bắc- Nam

Hơn 5.500 tỷ đồng đầu tư dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Hơn 5.500 tỷ đồng đầu tư dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Lỗi của thu phí không dừng ETC: VDTC đưa thẻ ePass cho khách tự dán

Lỗi của thu phí không dừng ETC: VDTC đưa thẻ ePass cho khách tự dán

Sẽ sớm ký được hợp đồng các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Sẽ sớm ký được hợp đồng các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Trách nhiệm khi chậm cấp vốn

Khắc phục lỗi vận hành, kết nối đồng bộ hệ thống ETC

Khắc phục lỗi vận hành, kết nối đồng bộ hệ thống ETC

'Tắc' thu phí tự động không dừng

'Tắc' thu phí tự động không dừng

Vẫn còn nhiều lỗi về hệ thống vận hành thu phí tự động không dừng

Vẫn còn nhiều lỗi về hệ thống vận hành thu phí tự động không dừng

Dự án PPP giao thông vẫn gặp khó vì cơ chế tài chính

Dự án PPP giao thông vẫn gặp khó vì cơ chế tài chính

Bao giờ có Nghị định hướng dẫn Luật PPP?

Bao giờ có Nghị định hướng dẫn Luật PPP?

Liên danh Cienco4 được chọn là nhà đầu tư Dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Liên danh Cienco4 được chọn là nhà đầu tư Dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Đã tìm được nhà đầu tư cho Dự án PPP đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Đã tìm được nhà đầu tư cho Dự án PPP đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Liệu có phát sinh thêm vốn nhà nước?

Liệu có phát sinh thêm vốn nhà nước?

Hai dự án PPP cao tốc Bắc Nam bị hủy thầu và câu chuyện vì sao chưa hấp dẫn đầu tư?

Hai dự án PPP cao tốc Bắc Nam bị hủy thầu và câu chuyện vì sao chưa hấp dẫn đầu tư?

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam bị hủy thầu được xử lý ra sao?

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam bị hủy thầu được xử lý ra sao?

Cấp vốn cho cao tốc Bắc – Nam: Ngân hàng chưa hết băn khoăn

Cấp vốn cho cao tốc Bắc – Nam: Ngân hàng chưa hết băn khoăn

Trình Thủ tướng dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu gần 24.000 tỷ đồng trong tháng 10

Trình Thủ tướng dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu gần 24.000 tỷ đồng trong tháng 10

Nên đánh giá kỹ, tránh làm khó cho người dân

Nên đánh giá kỹ, tránh làm khó cho người dân

Hai nhà đầu tư đấu thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Hai nhà đầu tư đấu thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Sử dụng đường cao tốc, lái xe có thể sẽ phải đóng phí trọn đời?

Sử dụng đường cao tốc, lái xe có thể sẽ phải đóng phí trọn đời?

Các tuyến đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách sẽ đổi cách thu phí?

Các tuyến đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách sẽ đổi cách thu phí?

Phá băng tín dụng 5 dự án PPP cao tốc Bắc – Nam

Phá băng tín dụng 5 dự án PPP cao tốc Bắc – Nam

Mở thầu 5 dự án PPP của cao tốc Bắc - Nam vào tháng 10

Mở thầu 5 dự án PPP của cao tốc Bắc - Nam vào tháng 10

Đua tiến độ mở thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Đua tiến độ mở thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông chủ động gõ cửa ngân hàng khơi vốn 5 dự án PPP cao tốc Bắc Nam

Bộ Giao thông chủ động gõ cửa ngân hàng khơi vốn 5 dự án PPP cao tốc Bắc Nam

Hậu trường 'siêu tốc' chuyển 3 dự án cao tốc sang đầu tư công

Hậu trường 'siêu tốc' chuyển 3 dự án cao tốc sang đầu tư công

Đấu thầu cao tốc Bắc – Nam: Không áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về lưu lượng

Đấu thầu cao tốc Bắc – Nam: Không áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về lưu lượng

Các dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Không áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về lưu lượng

Các dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Không áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về lưu lượng

5 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Không chia sẻ rủi ro, bảo đảm 'trải thảm đỏ' mời nhà đầu tư

5 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Không chia sẻ rủi ro, bảo đảm 'trải thảm đỏ' mời nhà đầu tư