Siết kỷ luật tài chính, quản chặt 'túi tiền' quốc gia

Siết kỷ luật tài chính, quản chặt 'túi tiền' quốc gia

'Ngành Tài chính cần tăng cường kỷ luật ngân sách, kiểm soát chi tiêu'. Đó là điều Thủ tướng Chính phủ lưu...
Nới nợ công, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong bối cảnh đặc biệt

Nới nợ công, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong bối cảnh đặc biệt

Công khai báo cáo ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Công khai báo cáo ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm

Tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm

Thận trọng tính toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Thận trọng tính toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Nhiều thách thức đối với cân đối ngân sách năm 2021

Nhiều thách thức đối với cân đối ngân sách năm 2021

Đổi mới phân cấp ngân sách: Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Đổi mới phân cấp ngân sách: Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn

Sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn

Dự toán chi thường xuyên phải trên cơ sở tinh giản biên chế

Dự toán chi thường xuyên phải trên cơ sở tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế không ảnh hưởng đến quỹ lương của số lao động còn lại

Tinh giản biên chế không ảnh hưởng đến quỹ lương của số lao động còn lại

Xây dựng dự toán NSNN năm 2021: Triệt để tiết kiệm, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí

Xây dựng dự toán NSNN năm 2021: Triệt để tiết kiệm, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí

Chỉ số công khai ngân sách MOBI: Bộ Tài chính vươn lên top 5

Chỉ số công khai ngân sách MOBI: Bộ Tài chính vươn lên top 5

Bộ Tài chính chỉ đạo phòng chống dịch nCoV theo Chỉ thị số 05/CT-TTg

Bộ Tài chính chỉ đạo phòng chống dịch nCoV theo Chỉ thị số 05/CT-TTg

Tăng cường giám sát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở để ngăn chặn dịch bệnh do virus corona

Tăng cường giám sát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở để ngăn chặn dịch bệnh do virus corona

Phương án cung cấp thông tin cho báo cáo tài chính nhà nước

Phương án cung cấp thông tin cho báo cáo tài chính nhà nước

Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước từ thông tin tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước

Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước từ thông tin tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước

Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản

Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản