Tin bổ nhiệm nhân sự mới Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính

Tin bổ nhiệm nhân sự mới Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đồng loạt triển khai công tác...
Ban Tuyên giáo Trung ương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ

Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Học viện Chính trị tổ chức Lễ Tốt nghiệp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị - khóa 3 năm 2020

Học viện Chính trị tổ chức Lễ Tốt nghiệp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị - khóa 3 năm 2020

Học viện Chính trị CAND bế giảng lớp Lý luận chính trị cao cấp khóa 4

Học viện Chính trị CAND bế giảng lớp Lý luận chính trị cao cấp khóa 4

Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

Tạp chí Lý luận Chính trị CAND gặp mặt cộng tác viên

Tạp chí Lý luận Chính trị CAND gặp mặt cộng tác viên

Bế giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 2

Bế giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 2

Học và làm theo Bác để phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Học và làm theo Bác để phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lan tỏa mạnh mẽ học tập, làm theo tư tưởng của Người

Lan tỏa mạnh mẽ học tập, làm theo tư tưởng của Người

Bài 2: Cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Bài 2: Cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo hơn

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo hơn

Chính thức đổi tên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Chính thức đổi tên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đổi tên thành Trung tâm chính trị cấp huyện

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đổi tên thành Trung tâm chính trị cấp huyện

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chính thức đổi tên gọi

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chính thức đổi tên gọi

Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Đón chờ nhiều triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đón chờ nhiều triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đổi mới để phát triển

Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo TƯ

Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo TƯ

Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương

Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương