Liên kết đào tạo nguồn nhân lực thông minh

Liên kết đào tạo nguồn nhân lực thông minh

Đó là ý kiến đóng góp của đa số các nhà khoa học tại Hội thảo 'Tham vấn nội dung chiến lược phát triển...
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

Văn phòng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Giảm cung, giảm cầu để giảm tác hại về ma túy

Giảm cung, giảm cầu để giảm tác hại về ma túy

Cần chính sách nhất quán để giải quyết bất cập trong công tác cai nghiện ma túy

Cần chính sách nhất quán để giải quyết bất cập trong công tác cai nghiện ma túy

Nâng cao hiệu quả điều trị, cai nghiện ma túy

Nâng cao hiệu quả điều trị, cai nghiện ma túy

Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Cấp hàng chục nghìn tấn gạo hỗ trợ học sinh 'vùng khó' trong năm học mới

Cấp hàng chục nghìn tấn gạo hỗ trợ học sinh 'vùng khó' trong năm học mới

Đưa gạo tới vùng khó

Đưa gạo tới vùng khó

Chủ tịch Công ty công nghệ Got It là thành viên Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới GD&ĐT

Chủ tịch Công ty công nghệ Got It là thành viên Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới GD&ĐT

Thành viên trẻ tuổi nhất trong Tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục của Thủ tướng

Thành viên trẻ tuổi nhất trong Tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục của Thủ tướng

Nhân sự Bộ TT&TT, UBND tỉnh Hậu Giang

Nhân sự Bộ TT&TT, UBND tỉnh Hậu Giang