Nâng cao hiệu quả giáo dục STEM - cách nào?

Nâng cao hiệu quả giáo dục STEM - cách nào?

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất khi...
Dạy học tích cực: Giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn (2)

Dạy học tích cực: Giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn (2)

Vụ trưởng GD Trung học: Coi trọng cả thiết kế và thi công sản phẩm STEM

Vụ trưởng GD Trung học: Coi trọng cả thiết kế và thi công sản phẩm STEM

Giáo viên đổi mới 'thổi làn gió' tích cực vào công tác dạy, học

Giáo viên đổi mới 'thổi làn gió' tích cực vào công tác dạy, học

STEM, tại sao không?

STEM, tại sao không?

SGK tích hợp: Nhiều nỗi lo

SGK tích hợp: Nhiều nỗi lo

Đào tạo khởi nghiệp cho học sinh... không dễ

Đào tạo khởi nghiệp cho học sinh... không dễ

Trường học toàn quyền bố trí thời gian thực hiện chương trình dạy học

Trường học toàn quyền bố trí thời gian thực hiện chương trình dạy học

Học sinh sẽ được dùng điện thoại trong giờ học thế nào?

Học sinh sẽ được dùng điện thoại trong giờ học thế nào?

Nhận xét nhiều học sinh cùng lúc: Khó khả thi, dẫn tới đối phó

Nhận xét nhiều học sinh cùng lúc: Khó khả thi, dẫn tới đối phó

Mở rộng góp ý, kiểm soát thực nghiệm sách giáo khoa

Mở rộng góp ý, kiểm soát thực nghiệm sách giáo khoa

Đổi mới quản trị tài chính trong trường phổ thông

Đổi mới quản trị tài chính trong trường phổ thông

Chính phủ yêu cầu hướng dẫn sử dụng điện thoại trong lớp học

Chính phủ yêu cầu hướng dẫn sử dụng điện thoại trong lớp học

Chính phủ yêu cầu hướng dẫn học sinh dùng điện thoại

Chính phủ yêu cầu hướng dẫn học sinh dùng điện thoại

Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn việc học sinh dùng điện thoại phục vụ học tập

Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn việc học sinh dùng điện thoại phục vụ học tập

Yêu cầu sớm có hướng dẫn cho học sinh dùng điện thoại

Yêu cầu sớm có hướng dẫn cho học sinh dùng điện thoại

Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn sử dụng điện thoại di động cho học sinh trong giờ học

Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn sử dụng điện thoại di động cho học sinh trong giờ học

Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn việc HS dùng điện thoại trong giờ học

Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn việc HS dùng điện thoại trong giờ học

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bộ Giáo dục mời giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bộ Giáo dục mời giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Học bù, không gây quá tải cho thầy trò

Học bù, không gây quá tải cho thầy trò

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

Thẩm định SGK lớp 6 vòng 2: Đã khuyến nghị thì tác giả phải sửa!

Thẩm định SGK lớp 6 vòng 2: Đã khuyến nghị thì tác giả phải sửa!

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Giáo dục tuyên truyền pháp luật trong nhà trường

Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Giáo dục tuyên truyền pháp luật trong nhà trường

Mở rộng kênh phản biện sách giáo khoa

Mở rộng kênh phản biện sách giáo khoa

Giáo dục vùng lũ: Điều chỉnh phù hợp, dạy bù không gây quá tải

Giáo dục vùng lũ: Điều chỉnh phù hợp, dạy bù không gây quá tải

Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục vùng mưa lũ

Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục vùng mưa lũ

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9 đáp ứng yêu cầu chương trình mới

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9 đáp ứng yêu cầu chương trình mới

Tinh giản chương trình các môn học lớp 5, lớp 9

Tinh giản chương trình các môn học lớp 5, lớp 9

Đảm bảo đầu vào cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Đảm bảo đầu vào cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến góp ý mở rộng trước khi phê duyệt sách giáo khoa mới

Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến góp ý mở rộng trước khi phê duyệt sách giáo khoa mới

Học sinh miền Trung nghỉ học dài do lũ: Phải dạy bù, điều chỉnh kế hoạch dạy học

Học sinh miền Trung nghỉ học dài do lũ: Phải dạy bù, điều chỉnh kế hoạch dạy học

Bộ GD&ĐT: Các địa phương vùng lũ chủ động lên kế hoạch học bù

Bộ GD&ĐT: Các địa phương vùng lũ chủ động lên kế hoạch học bù

Các địa phương vùng lũ chủ động tinh giản chương trình học

Các địa phương vùng lũ chủ động tinh giản chương trình học

Các địa phương vùng lũ chủ động kế hoạch dạy bù

Các địa phương vùng lũ chủ động kế hoạch dạy bù

Chú trọng tính phổ thông

Chú trọng tính phổ thông

Phương án của Bộ Giáo dục để sách giáo khoa tránh được những điều đáng tiếc

Phương án của Bộ Giáo dục để sách giáo khoa tránh được những điều đáng tiếc

Bộ GD-ĐT lý giải về việc thực nghiệm sách giáo khoa mới

Bộ GD-ĐT lý giải về việc thực nghiệm sách giáo khoa mới

Kịch bản nào cho học sinh miền Trung nghỉ học quá dài vì bão lũ?

Kịch bản nào cho học sinh miền Trung nghỉ học quá dài vì bão lũ?

Học bù nếu học sinh miền Trung nghỉ quá dài

Học bù nếu học sinh miền Trung nghỉ quá dài

Mong muốn của đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc 2020

Mong muốn của đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc 2020

Honda Việt Nam phối hợp thực hiện giáo dục ATGT cho hơn 7 triệu học sinh

Honda Việt Nam phối hợp thực hiện giáo dục ATGT cho hơn 7 triệu học sinh