Chưa có hình thức kỷ luật 2 Cục phó quản lý thị trường liên quan vụ Con Cưng

Chưa có hình thức kỷ luật 2 Cục phó quản lý thị trường liên quan vụ Con Cưng

Vụ Con Cưng: Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ

Vụ Con Cưng: Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ

Bộ Công thương chưa ấn định việc kỷ luật hai lãnh đạo Cục QLTT về vụ Con Cưng

Bộ Công thương chưa ấn định việc kỷ luật hai lãnh đạo Cục QLTT về vụ Con Cưng

Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng việc xử lý kỷ luật cán bộ

Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng việc xử lý kỷ luật cán bộ

Chưa chốt việc xử lý 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường vì vụ Con Cưng

Chưa chốt việc xử lý 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường vì vụ Con Cưng

Bộ Công Thương thông tin về quá trình xử lý 2 Phó Cục trưởng QLTT liên quan đến vụ Con Cưng

Bộ Công Thương thông tin về quá trình xử lý 2 Phó Cục trưởng QLTT liên quan đến vụ Con Cưng

Hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có dấu hiệu vi phạm quy định phát ngôn vụ Con Cưng

Vụ Con Cưng: Bộ Công thương xem xét kỷ luật cán bộ có liên quan

Vụ Con Cưng: Bộ Công thương xem xét kỷ luật cán bộ có liên quan

Xử lý kỷ luật 2 phó cục trưởng trong vụ Con Cưng

Xử lý kỷ luật 2 phó cục trưởng trong vụ Con Cưng

Kết luận chính thức về vụ Con Cưng

Kết luận chính thức về vụ Con Cưng

Kết luận chính thức về vụ Con Cưng

Kết luận chính thức về vụ Con Cưng

Đề nghị xử lý về Đảng đối với cán bộ vụ Con Cưng

Đề nghị xử lý về Đảng đối với cán bộ vụ Con Cưng

Bộ Công Thương xác nhận hai lãnh đạo Cục Quản lý thị trường vi phạm trong vụ Con Cưng

Bộ Công Thương xác nhận hai lãnh đạo Cục Quản lý thị trường vi phạm trong vụ Con Cưng

Hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có dấu hiệu vi phạm quy định phát ngôn vụ Con Cưng

Hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có dấu hiệu vi phạm quy định phát ngôn vụ Con Cưng

Bộ công thương xem xét, xử lý 2 phó cục trưởng

Bộ công thương xem xét, xử lý 2 phó cục trưởng

Phát ngôn về Con Cưng: Hai Cục phó QLTT bị xem xét xử lý

Phát ngôn về Con Cưng: Hai Cục phó QLTT bị xem xét xử lý

Bộ Công Thương thông tin kết quả kiểm tra tổ công tác vụ Con Cưng

Bộ Công Thương thông tin kết quả kiểm tra tổ công tác vụ Con Cưng

Kết luận vụ Con Cưng: Xem xét kỷ luật lãnh đạo Cục Quản lý thị trường

Kết luận vụ Con Cưng: Xem xét kỷ luật lãnh đạo Cục Quản lý thị trường

Xem xét kỷ luật 2 cục phó Cục Quản lý thị trường trong vụ Con Cưng

Xem xét kỷ luật 2 cục phó Cục Quản lý thị trường trong vụ Con Cưng

Xem xét xử lý hai lãnh đạo Cục Quản lý thị trường vì vụ Con Cưng

Xem xét xử lý hai lãnh đạo Cục Quản lý thị trường vì vụ Con Cưng

Trễ hẹn 1 tháng, kết luận vụ Con Cưng mới 'tới bước gần cuối'?

Trễ hẹn 1 tháng, kết luận vụ Con Cưng mới 'tới bước gần cuối'?

Việc kết luận vụ Con Cưng mới đến bước gần cuối cùng

Việc kết luận vụ Con Cưng mới đến bước gần cuối cùng

Vì sao Bộ Công Thương vẫn chưa kết luận vụ Con Cưng?

Vì sao Bộ Công Thương vẫn chưa kết luận vụ Con Cưng?

Bộ Công thương lý giải nguyên nhân chưa công bố kết luận kiểm tra vụ Con Cưng

Bộ Công thương lý giải nguyên nhân chưa công bố kết luận kiểm tra vụ Con Cưng

Bộ Công Thương: 'Rà soát vụ Con Cưng chậm vì phải làm thận trọng'

Bộ Công Thương: 'Rà soát vụ Con Cưng chậm vì phải làm thận trọng'

Lãnh đạo Bộ Công Thương nói gì về vụ việc của Công ty Con Cưng

Lãnh đạo Bộ Công Thương nói gì về vụ việc của Công ty Con Cưng

Trễ hẹn 1 tháng, Bộ Công Thương vẫn chưa quy được trách nhiệm ở vụ Con Cưng

Trễ hẹn 1 tháng, Bộ Công Thương vẫn chưa quy được trách nhiệm ở vụ Con Cưng

Bộ Công Thương lý giải vì sao chưa có kết luận chính thức vụ Con Cưng

Bộ Công Thương lý giải vì sao chưa có kết luận chính thức vụ Con Cưng

Tổng cục QLTT - 'Nước xa có cứu được lửa gần'?: Hệ lụy khi 'tay' không đủ dài…

Tổng cục QLTT - 'Nước xa có cứu được lửa gần'?: Hệ lụy khi 'tay' không đủ dài…

Bài học đắt giá sau vụ Con Cưng

Bài học đắt giá sau vụ Con Cưng

Gần một nửa phải 'bôi trơn', 'lót tay'

Gần một nửa phải 'bôi trơn', 'lót tay'

Nóng tuần qua: Quyết định gây sốc cả thế giới của ông chủ đế chế 420 tỷ đô

Nóng tuần qua: Quyết định gây sốc cả thế giới của ông chủ đế chế 420 tỷ đô

Kiểm tra lại quy trình công tác của quản lý thị trường trong vụ việc Công ty CP Con Cưng

Kiểm tra lại quy trình công tác của quản lý thị trường trong vụ việc Công ty CP Con Cưng

Kiểm tra lại quy trình của quản lý thị trường trong vụ CTCP Con Cưng

Kiểm tra lại quy trình của quản lý thị trường trong vụ CTCP Con Cưng

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm trong vụ Con Cưng

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm trong vụ Con Cưng

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra lại quy trình vụ Con Cưng

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra lại quy trình vụ Con Cưng

Phó thủ tướng tiếp tục yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Con Cưng

Phó thủ tướng tiếp tục yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Con Cưng

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm sau khi có kết luận vụ Con Cưng

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm sau khi có kết luận vụ Con Cưng

Vụ Con Cưng: Yêu cầu kiểm tra quy trình công tác của quản lý thị trường

Vụ Con Cưng: Yêu cầu kiểm tra quy trình công tác của quản lý thị trường

Vụ Con Cưng: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về báo chí, internet

Vụ Con Cưng: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về báo chí, internet

Vụ kiểm tra Con Cưng: Xác định trách nhiệm của quản lý thị trường

Vụ kiểm tra Con Cưng: Xác định trách nhiệm của quản lý thị trường

Chỉ đạo 2 bộ xử lý nghiêm các vấn đề sau kết luận vụ Con Cưng

Chỉ đạo 2 bộ xử lý nghiêm các vấn đề sau kết luận vụ Con Cưng

Khác gì 'khai tử'!

Khác gì 'khai tử'!

Vụ Con Cưng, sắp có kết luận chính thức

Vụ Con Cưng, sắp có kết luận chính thức

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Con Cưng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Con Cưng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật