Chuyển đổi số thành công phụ thuộc vào tư duy lãnh đạo

Chuyển đổi số thành công phụ thuộc vào tư duy lãnh đạo

Với phương châm 'Chuyển đổi số bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy người đứng đầu', các lãnh đạo, nhà quản lý...
Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Tập đoàn EVN bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Tập đoàn EVN bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ TT&TT công bố quyết định mới về công tác cán bộ

Bộ TT&TT công bố quyết định mới về công tác cán bộ

Việt Nam đào tạo an ninh mạng trực tuyến cho Cuba

Việt Nam đào tạo an ninh mạng trực tuyến cho Cuba

Kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam trên các 'phiên chợ ảo'

Kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam trên các 'phiên chợ ảo'

Cần chính thức công nhận mô hình Chuỗi QTSC trong các văn bản quy phạm pháp luật

Cần chính thức công nhận mô hình Chuỗi QTSC trong các văn bản quy phạm pháp luật

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: 'Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị thời CMCN 4.0'

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: 'Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị thời CMCN 4.0'

Bộ Thông tin - Truyền thông và 2 Tổng cục bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Thông tin - Truyền thông và 2 Tổng cục bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bà Tô Thị Thu Hương được giao điều hành Vụ Công nghệ Thông tin

Bà Tô Thị Thu Hương được giao điều hành Vụ Công nghệ Thông tin

Bộ TT&TT triển khai các quyết định mới về công tác cán bộ

Bộ TT&TT triển khai các quyết định mới về công tác cán bộ

Lập kế hoạch phủ sóng 5G tại các KCN để đón sóng đầu tư

Lập kế hoạch phủ sóng 5G tại các KCN để đón sóng đầu tư

Năm 2025, có 10 địa phương đạt doanh thu công nghệ thông tin trên 1 tỷ USD?

Năm 2025, có 10 địa phương đạt doanh thu công nghệ thông tin trên 1 tỷ USD?

Chương trình lớn để phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến 2025

Chương trình lớn để phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến 2025

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Sự thịnh vượng của doanh nghiệp Mỹ phải song hành với sự thịnh vượng của Việt Nam'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Sự thịnh vượng của doanh nghiệp Mỹ phải song hành với sự thịnh vượng của Việt Nam'

Vai trò của đại học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Vai trò của đại học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ TT&TT đề nghị Qualcomm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Bộ TT&TT đề nghị Qualcomm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Bộ TT&TT đề nghị Apple tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp phụ trợ tại Việt Nam

Bộ TT&TT đề nghị Apple tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp phụ trợ tại Việt Nam

Chuyên gia đề xuất thành lập Tổ công tác của Chính phủ về Sandbox

Chuyên gia đề xuất thành lập Tổ công tác của Chính phủ về Sandbox

Chính phủ yêu cầu xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ theo hướng 'Make in Việt Nam'

Chính phủ yêu cầu xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ theo hướng 'Make in Việt Nam'