Đảm bảo tính bền vững của hoạt động khám chữa bệnh từ xa

Đảm bảo tính bền vững của hoạt động khám chữa bệnh từ xa

Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ BV tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế

Liên kết bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế thương mại trong khám, chữa bệnh: Người dân sẽ không phải chờ lâu!

Liên kết bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế thương mại trong khám, chữa bệnh: Người dân sẽ không phải chờ lâu!

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế

Sắp tới, mức đóng BHYT sẽ tăng mạnh

Sắp tới, mức đóng BHYT sẽ tăng mạnh

Liên kết bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại giúp người dân phòng ngừa rủi ro

Liên kết bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại giúp người dân phòng ngừa rủi ro

Lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Vì sao còn nhiều mâu thuẫn trong thu – chi bảo hiểm y tế?

Vì sao còn nhiều mâu thuẫn trong thu – chi bảo hiểm y tế?

Định hướng chính sách Bảo hiểm y tế trong thời gian tới: Mở rộng đối tượng tham gia

Định hướng chính sách Bảo hiểm y tế trong thời gian tới: Mở rộng đối tượng tham gia

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được lợi, bệnh viện cạnh tranh mạnh mẽ

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được lợi, bệnh viện cạnh tranh mạnh mẽ