Chuẩn bị và tổ chức thật tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 8-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Các đồng chí: Hồ Thanh...
Hội thao Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Hội thao Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Họp mặt chức sắc, chức việc, cán bộ công chức, viên chức, người có uy tín ở làng Chăm

Họp mặt chức sắc, chức việc, cán bộ công chức, viên chức, người có uy tín ở làng Chăm

Ban Tổ chức Trung ương chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Ban Tổ chức Trung ương chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Hội thảo về công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ

Hội thảo về công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Canh Tý 2020

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Canh Tý 2020

Ban Tổ chức Trung ương họp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

Ban Tổ chức Trung ương họp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

Cấp ủy một số đia phương chưa thực sự quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy một số đia phương chưa thực sự quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát