Quay lại thời nguyên thủy: Tự sinh tại nhà, không cắt rốn

Quay lại thời nguyên thủy: Tự sinh tại nhà, không cắt rốn

Sinh con thuận theo tự nhiên: Tiềm ẩn nguy cơ biến chứng

Sinh con thuận theo tự nhiên: Tiềm ẩn nguy cơ biến chứng

Thực hư sản phụ sinh thuận tự nhiên vỡ tử cung ở Hưng Yên

Thực hư sản phụ sinh thuận tự nhiên vỡ tử cung ở Hưng Yên

Chuyên gia sản phụ khoa giúp hiểu đúng về sinh con thuận tự nhiên

Chuyên gia sản phụ khoa giúp hiểu đúng về sinh con thuận tự nhiên

Sản phụ vỡ tử cung may mắn thoát chết

Sản phụ vỡ tử cung may mắn thoát chết

Suýt tử vong vì vỡ tử cung do sinh 'thuận tự nhiên' tại nhà

Suýt tử vong vì vỡ tử cung do sinh 'thuận tự nhiên' tại nhà

Sinh con 'thuận tự nhiên' tại nhà, sản phụ Hưng Yên vỡ tử cung nguy kịch

Sinh con 'thuận tự nhiên' tại nhà, sản phụ Hưng Yên vỡ tử cung nguy kịch

Hưng Yên: Nghi vấn sản phụ tự sinh con ở nhà dẫn đến nguy kịch

Hưng Yên: Nghi vấn sản phụ tự sinh con ở nhà dẫn đến nguy kịch

Sản phụ nguy kịch vì đẻ con 'thuận tự nhiên' tại nhà

Sản phụ nguy kịch vì đẻ con 'thuận tự nhiên' tại nhà

Quyết đẻ con tại nhà, gia đình khuyên không nghe, sản phụ bị vỡ tử cung

Quyết đẻ con tại nhà, gia đình khuyên không nghe, sản phụ bị vỡ tử cung

Hưng Yên: Đẻ tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Hưng Yên: Đẻ tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Sinh con tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Sinh con tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Sinh con tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Sinh con tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Sản phụ bị vỡ tử cung sau khi tự đẻ tại nhà

Sản phụ bị vỡ tử cung sau khi tự đẻ tại nhà

Sản phụ nguy kịch vì sinh con 'thuận tự nhiên'

Sản phụ nguy kịch vì sinh con 'thuận tự nhiên'

Hưng Yên: Sản phụ vỡ tử cung vì đẻ con tại nhà

Hưng Yên: Sản phụ vỡ tử cung vì đẻ con tại nhà

Đừng hiểu sai lệch khái niệm sinh đẻ 'thuận tự nhiên'

Đừng hiểu sai lệch khái niệm sinh đẻ 'thuận tự nhiên'