Vở viết chắp cánh yêu thương

Vở viết chắp cánh yêu thương

T.Ư Đoàn tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' hai gương cứu người

T.Ư Đoàn tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' hai gương cứu người

Một triệu cuốn vở tặng học sinh vùng lũ

Một triệu cuốn vở tặng học sinh vùng lũ

Triển khai chương trình 'Vở tặng bạn vùng lũ'

Triển khai chương trình 'Vở tặng bạn vùng lũ'

Tặng 1 triệu quyển vở cho học sinh 12 tỉnh vùng lũ

Tặng 1 triệu quyển vở cho học sinh 12 tỉnh vùng lũ

Một triệu cuốn vở tặng bạn vùng lũ

Một triệu cuốn vở tặng bạn vùng lũ

Tặng 122 nghìn cuốn vở cho học sinh vùng lũ

Tặng 122 nghìn cuốn vở cho học sinh vùng lũ

Một triệu cuốn vở tặng học sinh vùng lũ

Một triệu cuốn vở tặng học sinh vùng lũ