UEFA, cảnh sát Anh đồng loạt lên án Man Utd!

UEFA, cảnh sát Anh đồng loạt lên án Man Utd!

Sau khi ông Mourinho đổ lỗi việc Man Utd tới sân muộn là do sự thiếu hợp tác của lực lượng cảnh sát, Liên...