Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: 'Hỗn hợp, phức tạp, nửa vời'

Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: 'Hỗn hợp, phức tạp, nửa vời'

Xử lý nghiêm hành vi 'chây ì' cổ phần hóa, thoái vốn

Xử lý nghiêm hành vi 'chây ì' cổ phần hóa, thoái vốn

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp chưa có gì... mới

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp chưa có gì... mới

Vốn Nhà nước giải ngân trong 11 tháng chỉ đạt 82,1% kế hoạch

Vốn Nhà nước giải ngân trong 11 tháng chỉ đạt 82,1% kế hoạch

Thực hiện hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Những lực cản cần tháo gỡ

Thực hiện hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Những lực cản cần tháo gỡ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án

Quy định về vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Quy định về vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban giám đốc hầu tòa vì chỉ đạo trốn thuế gần chục tỷ đồng

Ban giám đốc hầu tòa vì chỉ đạo trốn thuế gần chục tỷ đồng

Ngày 27/11: Có 1/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 27/11: Có 1/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Để thoái vốn không còn luẩn quẩn 'người quen'

Để thoái vốn không còn luẩn quẩn 'người quen'

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'xắn tay' tái cơ cấu doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'xắn tay' tái cơ cấu doanh nghiệp

Ban giám đốc hầu tòa vì chỉ đạo trốn thuế gần chục tỉ đồng

Ban giám đốc hầu tòa vì chỉ đạo trốn thuế gần chục tỉ đồng

'Động cơ' thúc doanh nghiệp nhà nước gia tăng hiệu quả

'Động cơ' thúc doanh nghiệp nhà nước gia tăng hiệu quả

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Áp chỉ tiêu lợi nhuận để thay đổi quản trị

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Áp chỉ tiêu lợi nhuận để thay đổi quản trị

Sau chuyển giao vốn, SCIC cam kết gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vinatex

Sau chuyển giao vốn, SCIC cam kết gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vinatex

Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Vụ xôn xao nhân sự ngành môi trường TP.Đà Nẵng: Có dấu hiệu vi phạm sử dụng con dấu?

Vụ xôn xao nhân sự ngành môi trường TP.Đà Nẵng: Có dấu hiệu vi phạm sử dụng con dấu?

Thoái vốn Vinaconex: bán được là tốt rồi!

Thoái vốn Vinaconex: bán được là tốt rồi!

Vinatex chính thức về 'một nhà' với SCIC

Vinatex chính thức về 'một nhà' với SCIC

'Soi' sức khỏe tài chính của Vinatex ngày về SCIC

'Soi' sức khỏe tài chính của Vinatex ngày về SCIC

Bàn giao gần 2.700 tỉ đồng vốn nhà nước tại Vinatex

Bàn giao gần 2.700 tỉ đồng vốn nhà nước tại Vinatex

Vinatex được Bộ Công Thương chuyển giao về SCIC

Vinatex được Bộ Công Thương chuyển giao về SCIC

Hơn 2.674 tỷ đồng vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt may chuyển về SCIC quản lý

Hơn 2.674 tỷ đồng vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt may chuyển về SCIC quản lý

Bàn giao gần 2.700 tỉ đồng vốn nhà nước tại Vinatex

Bàn giao gần 2.700 tỉ đồng vốn nhà nước tại Vinatex

Chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Bộ Công Thương chuyển giao Vinatex về SCIC

Bộ Công Thương chuyển giao Vinatex về SCIC

Chuyển giao hơn 2.600 tỷ đồng vốn Nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao hơn 2.600 tỷ đồng vốn Nhà nước tại Vinatex về SCIC

Hơn 2.600 tỷ vốn nhà nước tại Vinatex được chuyển giao về SCIC

Hơn 2.600 tỷ vốn nhà nước tại Vinatex được chuyển giao về SCIC

Thêm một doanh nghiệp Nhà nước lớn về SCIC

Thêm một doanh nghiệp Nhà nước lớn về SCIC

Bộ Công thương bàn giao 2.674 tỷ đồng tại Vinatex về SCIC

Bộ Công thương bàn giao 2.674 tỷ đồng tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Tuân thủ kỷ luật hành chính

Tuân thủ kỷ luật hành chính

Bộ Công Thương chuyển giao Vinatex về SCIC

Bộ Công Thương chuyển giao Vinatex về SCIC

Chuyển giao gần 2.700 tỷ đồng từ Bộ Công thương sang SCIC

Chuyển giao gần 2.700 tỷ đồng từ Bộ Công thương sang SCIC

Chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Chuyển giao vốn nhà nước tại Vinatex về SCIC

Thoái vốn đúng cách, đắt hàng

Thoái vốn đúng cách, đắt hàng

'Cô gái tỷ đô' Trần Uyên Phương tiết lộ lý do 'DN không muốn lớn'

'Cô gái tỷ đô' Trần Uyên Phương tiết lộ lý do 'DN không muốn lớn'

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn quá chậm

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn quá chậm

Cổ phần hóa vỡ kế hoạch vì đâu?

Cổ phần hóa vỡ kế hoạch vì đâu?