Quốc hội giao Chính phủ quy định danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Quốc hội giao Chính phủ quy định danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Đbqh Nguyễn Quang dũng: tán thành việc ưu tiên phân bổ vốn dự phòng cho các dự án liên quan đến trụ sở làm việc của cơ quan tư pháp

Đbqh Nguyễn Quang dũng: tán thành việc ưu tiên phân bổ vốn dự phòng cho các dự án liên quan đến trụ sở làm việc của cơ quan tư pháp

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đến 2020 phải có 2.000 km đường cao tốc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đến 2020 phải có 2.000 km đường cao tốc

Vì sao Bộ GTVT không kiểm toán các dự án BOT?

Vì sao Bộ GTVT không kiểm toán các dự án BOT?

Bộ GTVT xin Quốc hội bố trí 2.200 tỷ đồng để 'giải quyết một lần' 69 dự án nợ đọng

Bộ GTVT xin Quốc hội bố trí 2.200 tỷ đồng để 'giải quyết một lần' 69 dự án nợ đọng

Bộ Giao thông 'than' nợ đọng 2.237 tỷ, mới dự kiến trả được 82,9 tỷ

Bộ Giao thông 'than' nợ đọng 2.237 tỷ, mới dự kiến trả được 82,9 tỷ

Giao vốn dự phòng trung hạn: Chuẩn bị tốt để giải ngân đạt hiệu quả

Giao vốn dự phòng trung hạn: Chuẩn bị tốt để giải ngân đạt hiệu quả

Luật Đầu tư công (sửa đổi): Phải chỉ ra được nguồn vốn của dự án

Luật Đầu tư công (sửa đổi): Phải chỉ ra được nguồn vốn của dự án

Phân bổ vốn dự phòng: Lo đặt 'gạch', giữ chỗ

Phân bổ vốn dự phòng: Lo đặt 'gạch', giữ chỗ

Nợ của ngành giao thông: Nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết

Nợ của ngành giao thông: Nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết

Phân bổ vốn dự phòng: Lo tái diễn đầu tư dở dang, dàn trải

Phân bổ vốn dự phòng: Lo tái diễn đầu tư dở dang, dàn trải

Nhiều địa phương 'đặt gạch' giữ chỗ vốn dự phòng?

Nhiều địa phương 'đặt gạch' giữ chỗ vốn dự phòng?

'Chỉ thu xếp được 217 ngàn tỷ mà cam kết chi đến 372 ngàn tỷ là không thể!'

'Chỉ thu xếp được 217 ngàn tỷ mà cam kết chi đến 372 ngàn tỷ là không thể!'

Bộ trưởng KH&ĐT: 'Cả nhiệm kỳ sau, sau nữa cũng chưa trả hết nợ ngành giao thông'

Bộ trưởng KH&ĐT: 'Cả nhiệm kỳ sau, sau nữa cũng chưa trả hết nợ ngành giao thông'

Tranh luận về khoản nợ 4.069 tỉ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Tranh luận về khoản nợ 4.069 tỉ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chi ngân sách: Không thể nói 'khoảng', 'sẽ' mà phải cụ thể

Chi ngân sách: Không thể nói 'khoảng', 'sẽ' mà phải cụ thể

Phương án Chính phủ trình về vốn đầu tư công trung hạn khó khả thi

Phương án Chính phủ trình về vốn đầu tư công trung hạn khó khả thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nghỉ hưu trước tuổi

Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nghỉ hưu trước tuổi

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

10 tỷ USD làm cao tốc TP HCM – Cần Thơ

10 tỷ USD làm cao tốc TP HCM – Cần Thơ

Chuyển Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyển Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Thủ tướng trả lời cử tri về hiệu quả đầu tư công

Phó Thủ tướng trả lời cử tri về hiệu quả đầu tư công

Điều chỉnh tổng vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn lên tối đa 360.000 tỷ đồng

Điều chỉnh tổng vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn lên tối đa 360.000 tỷ đồng

Khai mạc phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Khai mạc phiên họp thứ 25 của UBTVQH