'Đệ tử chân truyền' của Diệp Vấn bị đấm sấp mặt, vừa chạy vừa xin thua

Võ sư Vịnh Xuân Dư Xương Hoa tiếp tục trở thành trò cười với màn tỉ thí với một tay đấm quyền Anh.

Võ sư Vịnh Xuân đổ lỗi đeo găng tay khi bị knock-out

Đệ tử Long Môn phái bóc mẽ trò lừa của võ công truyền điện

Chiến thắng xấu xí của bậc thầy Vịnh Xuân trước nữ võ sĩ

Võ sĩ MMA nghiệp dư chấp một tay vẫn thắng bậc thầy Vịnh Xuân

Võ sĩ MMA nghiệp dư chấp một tay vẫn thắng bậc thầy Vịnh Xuân

Võ sĩ MMA nghiệp dư chấp một tay vẫn thắng bậc thầy Vịnh Xuân

Bại tướng của Từ Hiểu Đông mở lò võ với mức học phí đắt đỏ

Bại tướng của Từ Hiểu Đông mở lò võ với mức học phí đắt đỏ