145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

New Zealand: Cá voi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

New Zealand: Cá voi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Bí ẩn hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

Bí ẩn hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

145 con cá voi mắc cạn bí ẩn ở New Zealand

145 con cá voi mắc cạn bí ẩn ở New Zealand

New Zealand: 145 con cá voi bất ngờ mắc cạn rồi nằm chết đầy bờ biển

New Zealand: 145 con cá voi bất ngờ mắc cạn rồi nằm chết đầy bờ biển

145 chú cá voi mắc cạn đến chết dọc bờ biển New Zealand

145 chú cá voi mắc cạn đến chết dọc bờ biển New Zealand

Hàng trăm cá voi chết bí ẩn, nằm phơi xác trên bờ biển New Zealand

Hàng trăm cá voi chết bí ẩn, nằm phơi xác trên bờ biển New Zealand

Lạ lùng 145 xác cá heo xuất hiện trên bờ biển

Lạ lùng 145 xác cá heo xuất hiện trên bờ biển