Thầy giáo nổi danh nước Việt đỗ trạng nguyên ở Trung Quốc

Thầy giáo nổi danh nước Việt đỗ trạng nguyên ở Trung Quốc

Tranh luận lịch sử: Ai là trạng nguyên đầu tiên của nước ta?

Tranh luận lịch sử: Ai là trạng nguyên đầu tiên của nước ta?

Chuyện đỗ trạng nguyên khi gần 50 tuổi nhờ câu nói của vợ

Chuyện đỗ trạng nguyên khi gần 50 tuổi nhờ câu nói của vợ

Tam nguyên trạng nguyên dạy dân Việt dệt chiếu

Tam nguyên trạng nguyên dạy dân Việt dệt chiếu

Trạng Lường Lương Thế Vinh và câu chuyện đo độ dày tờ giấy

Trạng Lường Lương Thế Vinh và câu chuyện đo độ dày tờ giấy

Lưỡng quốc trạng nguyên và câu đố chết người

Lưỡng quốc trạng nguyên và câu đố chết người

Chuyện ít biết về kỳ thi chọn trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa

Chuyện ít biết về kỳ thi chọn trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa

Tranh luận lịch sử: Ai là trạng nguyên đầu tiên của nước ta?

Tranh luận lịch sử: Ai là trạng nguyên đầu tiên của nước ta?