Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo ngày 18/1

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo ngày 18/1

Lễ phóng vệ tinh 'Made in Vietnam' được tường thuật trực tiếp

Lễ phóng vệ tinh 'Made in Vietnam' được tường thuật trực tiếp

Tại sao hoãn phóng vệ tinh MicroDragon của Việt Nam?

Tại sao hoãn phóng vệ tinh MicroDragon của Việt Nam?

Vệ tinh Việt Nam chế tạo sắp phóng lên vũ trụ

Vệ tinh Việt Nam chế tạo sắp phóng lên vũ trụ

Lùi thời gian phóng vệ tinh 'Made in Vietnam' do thời tiết xấu

Lùi thời gian phóng vệ tinh 'Made in Vietnam' do thời tiết xấu

Cận cảnh vệ tinh Việt Nam chế tạo sắp phóng lên vũ trụ

Cận cảnh vệ tinh Việt Nam chế tạo sắp phóng lên vũ trụ

Vệ tinh Micro Dragon phóng lên vũ trụ vào 17/1

Vệ tinh Micro Dragon phóng lên vũ trụ vào 17/1

Phóng vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào ngày 17-1-2019

Phóng vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào ngày 17-1-2019

Dự kiến phóng Vệ tinh Micro Dragon vào tháng 1/2019

Dự kiến phóng Vệ tinh Micro Dragon vào tháng 1/2019

Dự kiến phóng Vệ tinh Micro Dragon vào tháng 1/2019

Dự kiến phóng Vệ tinh Micro Dragon vào tháng 1/2019

Nữ 8X Việt chế tạo 'trái tim' vệ tinh

Nữ 8X Việt chế tạo 'trái tim' vệ tinh

Vệ tinh thứ 6 của Việt Nam sẽ lên vũ trụ vào cuối năm nay 2018

Vệ tinh thứ 6 của Việt Nam sẽ lên vũ trụ vào cuối năm nay 2018

Vệ tinh Micro Dragon được phóng lên vũ trụ vào cuối năm 2018

Vệ tinh Micro Dragon được phóng lên vũ trụ vào cuối năm 2018

Phóng vệ tinh Micro Dragon lên vũ trụ cuối năm 2018

Phóng vệ tinh Micro Dragon lên vũ trụ cuối năm 2018

Việt Nam tham gia chế tạo chùm vệ tinh cùng 8 quốc gia

Việt Nam tham gia chế tạo chùm vệ tinh cùng 8 quốc gia

Tin tức khoa học công nghệ: Việt Nam sẽ phóng vệ tinh, Trung Quốc xây dựng hệ thống tạo mưa

Tin tức khoa học công nghệ: Việt Nam sẽ phóng vệ tinh, Trung Quốc xây dựng hệ thống tạo mưa

Việt Nam sẽ phóng thêm 2 vệ tinh nữa sau Micro Dragon

Việt Nam sẽ phóng thêm 2 vệ tinh nữa sau Micro Dragon

Việt Nam phóng vệ tinh Micro Dragon lên quỹ đạo vào cuối năm 2018

Việt Nam phóng vệ tinh Micro Dragon lên quỹ đạo vào cuối năm 2018

Kỹ sư Việt chế tạo và thử nghiệm thành công vệ tinh Micro Dragon

Kỹ sư Việt chế tạo và thử nghiệm thành công vệ tinh Micro Dragon