Hành tinh có thời tiết kỳ quái

Hành tinh có thời tiết kỳ quái

Đây là một trong những ngoại hành tinh kỳ lạ nhất từng được phát hiện.
Hành tinh có thời tiết kỳ quái

Hành tinh có thời tiết kỳ quái

Phát hiện ngoại hành tinh gần một ngôi sao trẻ

Phát hiện ngoại hành tinh gần một ngôi sao trẻ

Có đến 10 tỷ hành tinh giống Trái Đất trong dải Ngân Hà

Có đến 10 tỷ hành tinh giống Trái Đất trong dải Ngân Hà

Bất ngờ với phát hiện 'Trái đất thứ hai' hứa hẹn có sự sống

Bất ngờ với phát hiện 'Trái đất thứ hai' hứa hẹn có sự sống

Có 10 tỷ hành tinh giống trái đất trong thiên hà Milky Way

Có 10 tỷ hành tinh giống trái đất trong thiên hà Milky Way

NASA phát hiện hành tinh chưa từng thấy trong hệ Mặt Trời

NASA phát hiện hành tinh chưa từng thấy trong hệ Mặt Trời