10 năm được UNESCO vinh danh: Quan họ khoác tấm áo mới

10 năm được UNESCO vinh danh: Quan họ khoác tấm áo mới

Bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Festival 'Về miền Quan họ 2019'

Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Festival 'Về miền Quan họ 2019'

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Festival 'Về miền Quan họ 2019'

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Festival 'Về miền Quan họ 2019'

Festival 'Về miền Quan họ - 2019'

Festival 'Về miền Quan họ - 2019'

Họp báo Festival 'Về miền Quan họ - 2019'

Họp báo Festival 'Về miền Quan họ - 2019'

44 làng Quan họ gốc ở Bắc Ninh sẽ tham gia Festival 'Về miền Quan họ - 2019'

44 làng Quan họ gốc ở Bắc Ninh sẽ tham gia Festival 'Về miền Quan họ - 2019'

30 thí sinh vào chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2019'

30 thí sinh vào chung kết 'Người đẹp Kinh Bắc 2019'