Vắcxin của Sinovac chưa hiệu quả đối với biến thể virus ở Brazil?

Vắcxin của Sinovac chưa hiệu quả đối với biến thể virus ở Brazil?

Theo nghiên cứu, các mẫu huyết thanh lấy từ 8 người được tiêm vắcxin CoronaVac của hãng Sinovac (Trung...
Trung Quốc cấp phép lưu hành cho vắcxin COVID-19 của Sinovac Biotech

Trung Quốc cấp phép lưu hành cho vắcxin COVID-19 của Sinovac Biotech

Brazil cấp phép cho 2 vắcxin COVID-19 để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng

Brazil cấp phép cho 2 vắcxin COVID-19 để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng

Sinovac có thể tăng công suất vắcxin CoronaVac hàng năm lên 1 tỷ liều

Sinovac có thể tăng công suất vắcxin CoronaVac hàng năm lên 1 tỷ liều

Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 toàn quốc

Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 toàn quốc

Đức, Columbia thông báo kế hoạch tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Đức, Columbia thông báo kế hoạch tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Nhiều nước 'chạy đua' lên kế hoạch tiêm chủng vắcxin COVID-19

Nhiều nước 'chạy đua' lên kế hoạch tiêm chủng vắcxin COVID-19

Vắcxin CoronaVac của Trung Quốc ghi nhận kết quả thử nghiệm khả quan

Vắcxin CoronaVac của Trung Quốc ghi nhận kết quả thử nghiệm khả quan