Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

Báo Nghệ An điện tử ngày 28/11 đăng tải nhiều thông tin, sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của công...
Tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về công tác cán bộ

Cần thiết thẩm định những phương pháp GD sớm để đảm bảo quyền của trẻ em

Cần thiết thẩm định những phương pháp GD sớm để đảm bảo quyền của trẻ em

Khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội nhân dân Lào

Khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội nhân dân Lào

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước - một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước - một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động xuất bản

Không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động xuất bản

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nền kinh tế số giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Nền kinh tế số giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Các nhà khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Các nhà khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Công tác chỉnh đốn Đảng vẫn còn tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh'

Công tác chỉnh đốn Đảng vẫn còn tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh'

Các nhà khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Các nhà khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Học viện Quốc phòng khai giảng đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 3

Học viện Quốc phòng khai giảng đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 3

Báo chí với thời cuộc trong bối cảnh chuyển đổi số

Báo chí với thời cuộc trong bối cảnh chuyển đổi số

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn trong công tác tuyên giáo

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn trong công tác tuyên giáo

Sống chung với truyền thông xã hội, nhưng phải tỉnh táo, khôn ngoan

Sống chung với truyền thông xã hội, nhưng phải tỉnh táo, khôn ngoan

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Những vấn đề lý luận về phương thức và đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Những vấn đề lý luận về phương thức và đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù Kê năm 2020

Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù Kê năm 2020

Vai trò của CAND trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, nền tảng tư tưởng Đảng

Vai trò của CAND trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, nền tảng tư tưởng Đảng

Phát triển kinh tế số: Thách thức vẫn là thử thách

Phát triển kinh tế số: Thách thức vẫn là thử thách

Vì sao dạy học trực tuyển ở Việt Nam còn khó khăn?

Vì sao dạy học trực tuyển ở Việt Nam còn khó khăn?

Hội thảo 'Truyền thông mới trong kỷ nguyên 4.0'

Hội thảo 'Truyền thông mới trong kỷ nguyên 4.0'

Huyện đoàn Diên Khánh: Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội cơ sở

Huyện đoàn Diên Khánh: Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội cơ sở

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950

Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về văn hóa cơ sở và gia đình

Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về văn hóa cơ sở và gia đình

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

Khơi dậy động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước

Cẩm Thủy bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở

Cẩm Thủy bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

Vẫn còn tình trạng người đứng đầu bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực

Vẫn còn tình trạng người đứng đầu bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực

Kiểm soát chặt để cán bộ có quyền không bị tha hóa

Kiểm soát chặt để cán bộ có quyền không bị tha hóa

Còn nể nang, bao che cho tham nhũng, tiêu cực

Còn nể nang, bao che cho tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo buông lỏng, tham nhũng diễn ra nghiêm trọng

Lãnh đạo buông lỏng, tham nhũng diễn ra nghiêm trọng

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng

Ông Vũ Văn Phúc: Càng những ông giàu có lại càng tham nhũng

Ông Vũ Văn Phúc: Càng những ông giàu có lại càng tham nhũng

Người đứng đầu không vượt lên chính mình thì khó chống tham nhũng

Người đứng đầu không vượt lên chính mình thì khó chống tham nhũng

Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế