Các nước ASEAN đã sẵn sàng cho chuyển đổi số?

Các nước ASEAN đã sẵn sàng cho chuyển đổi số?

Signify giới thiệu nền tảng Interact, mở rộng các dịch vụ chiếu sáng thông minh

Signify giới thiệu nền tảng Interact, mở rộng các dịch vụ chiếu sáng thông minh

Khát vọng 4.0 và thực tế muốn 'quản'

Khát vọng 4.0 và thực tế muốn 'quản'

Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm 2018

Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm 2018

Internet Of Things đã phát triển đến mức nào?

Internet Of Things đã phát triển đến mức nào?

Ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến xây dựng đô thị thông minh

Ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến xây dựng đô thị thông minh

Samsung nộp bằng sáng chế về một chiếc 'nhẫn thần', có thể điều khiển các thiết bị chỉ bằng một cú vẩy ngón tay

Samsung nộp bằng sáng chế về một chiếc 'nhẫn thần', có thể điều khiển các thiết bị chỉ bằng một cú vẩy ngón tay

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh