Tây Nam bộ chủ động phòng, chống cháy rừng

Tây Nam bộ chủ động phòng, chống cháy rừng

Sau Tết Nguyên đán 2019, trước tình hình nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng. Lực lượng...