Việt Nam, Đan Mạch ra Tuyên bố chung

Việt Nam, Đan Mạch ra Tuyên bố chung

Thủ tướng đã đến Copenhagen, dự P4G và thăm chính thức Đan Mạch

Thủ tướng đã đến Copenhagen, dự P4G và thăm chính thức Đan Mạch

Thủ tướng đến Copenhagen, bắt đầu tham dự P4G và thăm Đan Mạch

Thủ tướng đến Copenhagen, bắt đầu tham dự P4G và thăm Đan Mạch

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thủ đô Vienne - Áo, bắt đầu chuyến thăm châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thủ đô Vienne - Áo, bắt đầu chuyến thăm châu Âu

Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương

Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, giải quyết các thách thức toàn cầu

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, giải quyết các thách thức toàn cầu

Thủ tướng lên đường tham dự ASEM 12, P4G và thăm một số nước châu Âu

Thủ tướng lên đường tham dự ASEM 12, P4G và thăm một số nước châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM 12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM 12