Đang điều trị bệnh tâm thần vẫn tổ chức cho vay lãi nặng

Đang điều trị bệnh tâm thần vẫn tổ chức cho vay lãi nặng

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị can trong vụ án giết người Nguyễn Văn Dũng...
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến 29-5)

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến 29-5)

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương

Cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Vụ đường dây ma túy trong BV Tâm thần TW 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Vụ đường dây ma túy trong BV Tâm thần TW 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I sau vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I sau vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong bệnh viện

Ai điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương sau khi ông Vương Văn Tịnh bị cách chức?

Ai điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương sau khi ông Vương Văn Tịnh bị cách chức?

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức giám đốc Bệnh biện Tâm thần Trung ương I

Cách chức giám đốc Bệnh biện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Bệnh viện

Vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Bệnh viện

Vụ bay 'lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo bệnh viện

Vụ bay 'lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo bệnh viện

Giám đốc để xảy ra 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I bị cách chức

Giám đốc để xảy ra 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I bị cách chức

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I sau 2 tháng phanh phui vụ bệnh nhân lập 'động bay lắc'

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I sau 2 tháng phanh phui vụ bệnh nhân lập 'động bay lắc'

Vụ động bay lắc ở BV Tâm thần TƯ I: Giám đốc bị cách chức

Vụ động bay lắc ở BV Tâm thần TƯ I: Giám đốc bị cách chức

Cách chức Giám đốc, Khiển trách Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc, Khiển trách Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I để động 'bay lắc' hoành hành trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I để động 'bay lắc' hoành hành trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Vương Văn Tịnh

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Vương Văn Tịnh

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc'

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc'

Vụ 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Vương Văn Tịnh

Vụ 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Vương Văn Tịnh

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện

Vụ 'bay lắc trong BV Tâm thần TƯ 1': Chính thức cách chức giám đốc

Vụ 'bay lắc trong BV Tâm thần TƯ 1': Chính thức cách chức giám đốc

Cách chức giám đốc, kỷ luật và phê bình 1 loạt phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Cách chức giám đốc, kỷ luật và phê bình 1 loạt phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Để bệnh nhân lập phòng bay lắc trong buồng bệnh: Cách chức Giám đốc BV Tâm thần T.Ư 1

Để bệnh nhân lập phòng bay lắc trong buồng bệnh: Cách chức Giám đốc BV Tâm thần T.Ư 1

Vụ bệnh nhân 'lập động bay lắc' trong BV: Cách chức giám đốc bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Vụ bệnh nhân 'lập động bay lắc' trong BV: Cách chức giám đốc bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Bộ Y tế: Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần TW 1 vì buông lỏng quản lý

Bộ Y tế: Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần TW 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Vụ 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Xem xét trách nhiệm ông Vương Văn Tịnh

Vụ 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Xem xét trách nhiệm ông Vương Văn Tịnh