'Do không ai đủ điều kiện'

'Do không ai đủ điều kiện'

Sở Nội vụ An Giang: Bà Mai Trinh vẫn là Phó Chánh Văn phòng

Sở Nội vụ An Giang: Bà Mai Trinh vẫn là Phó Chánh Văn phòng

Rà soát việc tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Rà soát việc tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

An Giang: Ai chịu trách nhiệm việc tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh?

An Giang: Ai chịu trách nhiệm việc tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh?

Rà soát việc tuyển dụng công chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh An Giang

Rà soát việc tuyển dụng công chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh An Giang

Sẽ thu hồi quyết định tuyển con gái chủ tịch tỉnh không qua thi tuyển

Sẽ thu hồi quyết định tuyển con gái chủ tịch tỉnh không qua thi tuyển

Lý giải thu hồi quyết định tuyển dụng con Chủ tịch tỉnh

Lý giải thu hồi quyết định tuyển dụng con Chủ tịch tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ An Giang: Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái chủ tịch tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ An Giang: Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái chủ tịch tỉnh

Xem xét thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Xem xét thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Sẽ thu hồi quyết định 'xét tuyển đặc biệt' con gái Chủ tịch tỉnh

Sẽ thu hồi quyết định 'xét tuyển đặc biệt' con gái Chủ tịch tỉnh

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng 'con gái chủ tịch tỉnh' không qua thi tuyển

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng 'con gái chủ tịch tỉnh' không qua thi tuyển

An Giang: Phó Văn phòng Thành ủy Long Xuyên đi thi công chức?

An Giang: Phó Văn phòng Thành ủy Long Xuyên đi thi công chức?

'Xét tuyển đặc biệt' con gái chủ tịch tỉnh: Xử lý nghiêm nếu vi phạm

'Xét tuyển đặc biệt' con gái chủ tịch tỉnh: Xử lý nghiêm nếu vi phạm

Bộ Nội vụ thông tin việc Phó chánh văn phòng Thành ủy Long Xuyên vừa dự thi công chức

Bộ Nội vụ thông tin việc Phó chánh văn phòng Thành ủy Long Xuyên vừa dự thi công chức

Rà soát kỹ việc tuyển dụng 'con gái chủ tịch tỉnh' không qua thi tuyển

Rà soát kỹ việc tuyển dụng 'con gái chủ tịch tỉnh' không qua thi tuyển

Con Chủ tịch phải thi lại công chức: Diễn biến nóng

Con Chủ tịch phải thi lại công chức: Diễn biến nóng

Bộ Nội vụ chỉ đạo rà soát kỹ vụ con gái Chủ tịch tỉnh An Giang thi công chức

Bộ Nội vụ chỉ đạo rà soát kỹ vụ con gái Chủ tịch tỉnh An Giang thi công chức

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ dùng xe công đón người nhà của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ dùng xe công đón người nhà của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Đến năm 2021, ít nhất sẽ sáp nhập 16 huyện và 631 xã

Đến năm 2021, ít nhất sẽ sáp nhập 16 huyện và 631 xã

Rà soát kỹ vụ con gái Chủ tịch tỉnh An Giang thi công chức

Rà soát kỹ vụ con gái Chủ tịch tỉnh An Giang thi công chức

Rà soát kỹ vụ con gái Chủ tịch An Giang làm Phó chánh văn phòng mới thi công chức

Rà soát kỹ vụ con gái Chủ tịch An Giang làm Phó chánh văn phòng mới thi công chức

Sở Nội vụ An Giang thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh

Sở Nội vụ An Giang thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh

Con gái Chủ tịch An Giang giữ chức vụ cao vẫn thi công chức: Bộ Nội vụ vào cuộc

Con gái Chủ tịch An Giang giữ chức vụ cao vẫn thi công chức: Bộ Nội vụ vào cuộc

Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay

Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay

Bộ Nội vụ nói về bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang

Bộ Nội vụ nói về bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang

Con gái Chủ tịch An Giang thi công chức, Bộ Nội vụ nói gì?

Con gái Chủ tịch An Giang thi công chức, Bộ Nội vụ nói gì?

Bộ Nội vụ sẽ rà soát kỹ trường hợp của con gái Chủ tịch An Giang

Bộ Nội vụ sẽ rà soát kỹ trường hợp của con gái Chủ tịch An Giang

Bộ Nội vụ nói gì về vụ sử dụng xe công sai nguyên tắc của Bộ Công Thương

Bộ Nội vụ nói gì về vụ sử dụng xe công sai nguyên tắc của Bộ Công Thương

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-12-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-12-2018

Vụ bổ nhiệm con gái Chủ tịch tỉnh An Giang: Sở Nội vụ làm sai quy định

Vụ bổ nhiệm con gái Chủ tịch tỉnh An Giang: Sở Nội vụ làm sai quy định

Con Chủ tịch phải thi lại công chức: An Giang nói gì?

Con Chủ tịch phải thi lại công chức: An Giang nói gì?

UBND tỉnh An Giang nói gì về vụ tuyển công chức không đúng quy định?

UBND tỉnh An Giang nói gì về vụ tuyển công chức không đúng quy định?

Con Chủ tịch tỉnh phải thi lại công chức: 'Không ưu ái'

Con Chủ tịch tỉnh phải thi lại công chức: 'Không ưu ái'

An Giang lên tiếng vụ 'con gái Chủ tịch tỉnh - Phó chánh Văn phòng Thành ủy phải đi thi công chức'

An Giang lên tiếng vụ 'con gái Chủ tịch tỉnh - Phó chánh Văn phòng Thành ủy phải đi thi công chức'

An Giang thông tin việc phó Chánh Văn phòng Thành ủy Long Xuyên đi thi công chức

An Giang thông tin việc phó Chánh Văn phòng Thành ủy Long Xuyên đi thi công chức

Vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đi thi công chức: UBND tỉnh An Giang lên tiếng

Vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đi thi công chức: UBND tỉnh An Giang lên tiếng

An Giang nói gì việc con Chủ tịch tỉnh được bổ nhiệm thần tốc?

An Giang nói gì việc con Chủ tịch tỉnh được bổ nhiệm thần tốc?

An Giang thông tin vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đi thi công chức

An Giang thông tin vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đi thi công chức

Con gái Chủ tịch tỉnh làm Phó chánh VP mới thi công chức: An Giang lên tiếng

Con gái Chủ tịch tỉnh làm Phó chánh VP mới thi công chức: An Giang lên tiếng

An Giang thông tin về việc 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức

An Giang thông tin về việc 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức

An Giang 'lên tiếng' về vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức

An Giang 'lên tiếng' về vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức

Nhận chức Phó văn phòng 3 năm mới thi tuyển công chức!

Nhận chức Phó văn phòng 3 năm mới thi tuyển công chức!