Vụ bổ nhiệm 'thần tốc' con trai Phó Giám đốc Sở tại Bình Phước: UBND Thị xã Đồng Xoài đang chờ kết quả thanh tra

Vụ bổ nhiệm 'thần tốc' con trai Phó Giám đốc Sở tại Bình Phước: UBND Thị xã Đồng Xoài đang chờ kết quả thanh tra

Vụ bổ nhiệm 'thần tốc' con trai Phó Giám đốc Sở tại Bình Phước: UBND Thị xã Đồng Xoài đang chờ kết quả thanh tra

Vụ bổ nhiệm 'thần tốc' con trai Phó Giám đốc Sở tại Bình Phước: UBND Thị xã Đồng Xoài đang chờ kết quả thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ trích lục cải chính

Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ trích lục cải chính

Phó Chủ tịch TX.Đồng Xoài lên tiếng về "quan lộ thần tốc" của con trai PGĐ sở

Phó Chủ tịch TX.Đồng Xoài lên tiếng về "quan lộ thần tốc" của con trai PGĐ sở

Con gái nguyên Chủ tịch thị xã Đồng Xoài xin trẻ lại 2 tuổi bị “tuýt còi”

Con gái nguyên Chủ tịch thị xã Đồng Xoài xin trẻ lại 2 tuổi bị “tuýt còi”