Triệt phá băng nhóm rút ruột container gần 20 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm rút ruột container gần 20 tỷ đồng

Bắt nhiều đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa xuất đi nước ngoài

Bắt nhiều đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa xuất đi nước ngoài

Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu

Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu

Triệt phá hai băng nhóm gây 10 vụ trộm container thiệt hại 19 tỷ đồng

Triệt phá hai băng nhóm gây 10 vụ trộm container thiệt hại 19 tỷ đồng

Bình Dương: Bắt các đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa trong container

Bình Dương: Bắt các đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa trong container

Phá băng nhóm trộm hàng chục nghìn đôi giày hàng hiệu trong container

Phá băng nhóm trộm hàng chục nghìn đôi giày hàng hiệu trong container

Vì sao hàng chục ngàn đôi giày xuất khẩu biến mất khỏi container?

Vì sao hàng chục ngàn đôi giày xuất khẩu biến mất khỏi container?

Bắt nhóm 'rút ruột' hàng ngàn đôi giày hiệu trong xe container

Bắt nhóm 'rút ruột' hàng ngàn đôi giày hiệu trong xe container