Vợ chồng 'cò mồi' xe 'dù' lăng mạ, nhổ nước bọt thách thức nhân viên sân bay

Vợ chồng 'cò mồi' xe 'dù' lăng mạ, nhổ nước bọt thách thức nhân viên sân bay

'Cò' taxi dù sân bay Nội Bài nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh

'Cò' taxi dù sân bay Nội Bài nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh

'Cò mồi' lăng mạ, xúc phạm nhân viên hàng không

'Cò mồi' lăng mạ, xúc phạm nhân viên hàng không

Bị ngăn cản, 'cò' taxi lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt an ninh hàng không

Bị ngăn cản, 'cò' taxi lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt an ninh hàng không

Nữ 'cò mồi' xe khách nhổ bọt vào mặt an ninh sân bay Nội Bài

Nữ 'cò mồi' xe khách nhổ bọt vào mặt an ninh sân bay Nội Bài

'Cò' taxi dù nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh sân bay rồi lăn ra ăn vạ

'Cò' taxi dù nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh sân bay rồi lăn ra ăn vạ

'Cò' taxi Nội Bài nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh sân bay

'Cò' taxi Nội Bài nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh sân bay

Bị ngăn cản chèo kéo khách, 'cò mồi' nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh hàng không

Bị ngăn cản chèo kéo khách, 'cò mồi' nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh hàng không

Lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh sân bay Nội Bài rồi còn lăn ra sàn ăn vạ khi bị ngăn cản chèo kéo khách

Lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh sân bay Nội Bài rồi còn lăn ra sàn ăn vạ khi bị ngăn cản chèo kéo khách

Một phụ nữ nhổ nước bọt vào mặt an ninh hàng không

Một phụ nữ nhổ nước bọt vào mặt an ninh hàng không