Chuẩn bị bàn giao khu mộ Đại tướng cho địa phương và gia đình

Chuẩn bị bàn giao khu mộ Đại tướng cho địa phương và gia đình

Chuẩn bị bàn giao việc quản lý khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuẩn bị bàn giao việc quản lý khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sắp được bàn giao cho gia đình

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sắp được bàn giao cho gia đình

Người lính quân hàm xanh canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người lính quân hàm xanh canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người lính quân hàm xanh canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người lính quân hàm xanh canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

'Check- in' ngôi làng bích họa đẹp mộng mơ ở Quảng Bình

'Check- in' ngôi làng bích họa đẹp mộng mơ ở Quảng Bình

Cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An đội mưa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An đội mưa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thành phố mới bên sông Nhật Lệ

Thành phố mới bên sông Nhật Lệ

Xúc động chương trình nghệ thuật: Hát câu hò khoan, nhớ về Đại tướng

Xúc động chương trình nghệ thuật: Hát câu hò khoan, nhớ về Đại tướng

Tháng 11 – Vũng Chùa – Đảo Yến

Tháng 11 – Vũng Chùa – Đảo Yến