Quy đổi điểm tích lũy theo thang điểm mới của ĐH Dược Hà Nội: Không hồi tố kết quả học tập

Quy đổi điểm tích lũy theo thang điểm mới của ĐH Dược Hà Nội: Không hồi tố kết quả học tập

Ngày 19/10, trường Đại học (ĐH) Dược Hà Nội khẳng định, quy định mới về quy đổi điểm tích lũy chỉ áp dụng...
ĐH Dược Hà Nội ra quy định mới khiến sinh viên khó đạt bằng giỏi

ĐH Dược Hà Nội ra quy định mới khiến sinh viên khó đạt bằng giỏi

Sinh viên băn khoăn với quy định mới của ĐH Dược Hà Nội

Sinh viên băn khoăn với quy định mới của ĐH Dược Hà Nội

Sinh viên băn khoăn với quy định mới của Trường Đại học Dược Hà Nội

Sinh viên băn khoăn với quy định mới của Trường Đại học Dược Hà Nội

Hôm nay quyết định điểm sàn khối ngành y dược năm 2020

Hôm nay quyết định điểm sàn khối ngành y dược năm 2020

Phổ điểm các khối thi lệch phải, điểm chuẩn ĐH y dược năm nay thế nào?

Phổ điểm các khối thi lệch phải, điểm chuẩn ĐH y dược năm nay thế nào?

Điểm chuẩn các trường khối sức khỏe biến động ra sao?

Điểm chuẩn các trường khối sức khỏe biến động ra sao?