Sai phạm tài chính tại Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: Lạm thu hàng chục tỷ để Hiệu trưởng 'đi ngoại giao'

Sai phạm tài chính tại Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: Lạm thu hàng chục tỷ để Hiệu trưởng 'đi ngoại giao'

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa Vũ Viết Sơn vừa bị tạm thời đình chỉ chức vụ do liên quan đến...
Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường cao đẳng lạm thu gần 20 tỉ đồng

Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường cao đẳng lạm thu gần 20 tỉ đồng

Đình chỉ công tác hiệu trưởng một trường cao đẳng lạm thu gần 20 tỉ đồng

Đình chỉ công tác hiệu trưởng một trường cao đẳng lạm thu gần 20 tỉ đồng

Tạm dừng công tác hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

Tạm dừng công tác hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

Tạm đình chỉ Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Tạm đình chỉ Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Tạm dừng công tác hiệu trưởng để Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa lạm thu, chi hơn 28 tỉ đồng

Tạm dừng công tác hiệu trưởng để Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa lạm thu, chi hơn 28 tỉ đồng

Kiến nghị chuyển hồ sơ sang CQĐT sai phạm tại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Kiến nghị chuyển hồ sơ sang CQĐT sai phạm tại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa