Minh Tân về đích nông thôn mới

Minh Tân là xã nằm ở phía Bắc của huyện Phù Cừ (Hưng Yên) với diện tích tự nhiên 620,45ha, 5.956 khẩu và...