Nhân vật 13 tuổi đã trở thành thái tử, lâm hạnh với nữ tù nhân 25 tuổi để ăn mừng, sau đăng cơ còn lập hẳn 4 hoàng hậu

Nhân vật 13 tuổi đã trở thành thái tử, lâm hạnh với nữ tù nhân 25 tuổi để ăn mừng, sau đăng cơ còn lập hẳn 4 hoàng hậu

Không chỉ lâm hạnh một nữ tù nhân khi mới 13 tuổi, sau khi đăng cơ còn lập tận 4 vị hoàng hậu và vì không...
Chuyện về nữ nhân mệnh khổ: 12 tuổi lấy chồng, 17 tuổi làm Hoàng hậu, 18 tuổi làm Thái hậu nhưng sau cùng lại trở về vị trí Công chúa

Chuyện về nữ nhân mệnh khổ: 12 tuổi lấy chồng, 17 tuổi làm Hoàng hậu, 18 tuổi làm Thái hậu nhưng sau cùng lại trở về vị trí Công chúa

Phụ hoàng vừa qua đời, vị thái tử này lập tức cưỡng chiếm hậu cung, sau vô tình tạo ra minh quân thiên cổ

Phụ hoàng vừa qua đời, vị thái tử này lập tức cưỡng chiếm hậu cung, sau vô tình tạo ra minh quân thiên cổ

Ngôi mộ cổ nghìn năm của cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật phía sau 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Ngôi mộ cổ nghìn năm của cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật phía sau 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

'Lời nguyền' đáng sợ trên nắp quan tài cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa

'Lời nguyền' đáng sợ trên nắp quan tài cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa