Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra vụ phá rừng Sông Kôn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra vụ phá rừng Sông Kôn

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn, địa bàn giáp ranh giữa xã Jơ...