Đường bê tông 80 tỉ đồng sụt lún, nứt toác sau mưa

Đường bê tông 80 tỉ đồng sụt lún, nứt toác sau mưa

Tuyến đường bê tông dài 12 km với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng nối liền 2 huyện Đạ Tẻh và Bảo Lâm (Lâm Đồng)...