Cái kết đắng của cuộc hôn nhân kéo dài 40 năm

Cái kết đắng của cuộc hôn nhân kéo dài 40 năm

'Vụ án không có hậu quả chết người xảy ra, nhưng bị cáo vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội...