Một ĐBQH được bầu vào Hội đồng Trường Đại học Luật TP HCM

Một ĐBQH được bầu vào Hội đồng Trường Đại học Luật TP HCM

Bà Phan Thị Bình Thuận được Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Luật TP...
Bà Phan Thị Bình Thuận được bầu bổ sung tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Luật TPHCM

Bà Phan Thị Bình Thuận được bầu bổ sung tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Luật TPHCM

Kiện toàn Hội đồng trường của trường ĐH Luật TP. HCM

Kiện toàn Hội đồng trường của trường ĐH Luật TP. HCM

Trường ĐH gấp rút tập huấn thanh kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

Trường ĐH gấp rút tập huấn thanh kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

Tập huấn nghiệp vụ cho giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra thi

Tập huấn nghiệp vụ cho giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra thi

Trường Đại học Luật TPHCM: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Trường Đại học Luật TPHCM: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Không tổ chức HĐND quận, phường: Phù hợp hiến pháp

Sai phạm chưa hồi kết tại Đại học Luật TP.HCM - bài 1: Thành viên Hội đồng trường gây nhiều tranh cãi

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố Chủ tịch Hội đồng trường

Cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi để TPHCM thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù