ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 08/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ...
Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập BCĐ tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập BCĐ tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng

Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản Nhà nước tại Thái Nguyên

Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản Nhà nước tại Thái Nguyên

Phó Tổng kiểm toán Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Hóa

Phó Tổng kiểm toán Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Hóa

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách huyện Thọ Xuân

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách huyện Thọ Xuân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Bình, bổ nhiệm lại Phó Tổng kiểm toán

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Bình, bổ nhiệm lại Phó Tổng kiểm toán

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Công bố bốn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố bốn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự

Ông Vũ Văn Họa tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Vũ Văn Họa tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố một số nghị quyết quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố một số nghị quyết quan trọng

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

4 nghị quyết của UBTV Quốc hội về công tác nhân sự

Công bố 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Công bố 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Sáp nhập các chi cục thuế - Hướng đi nào phù hợp cho các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương?

Sáp nhập các chi cục thuế - Hướng đi nào phù hợp cho các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương?

Đoàn Kiểm toán Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 5 của ASEANSAI

Đoàn Kiểm toán Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 5 của ASEANSAI

Việt Nam tham dự Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á

Việt Nam tham dự Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á

Thông qua báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương 2018

Thông qua báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương 2018

PTI trao tặng học bổng cho học sinh nghèo tại Hưng Yên

PTI trao tặng học bổng cho học sinh nghèo tại Hưng Yên

Chùm tin kinh tế

Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán

Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán trong thực hiện SDGs

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán trong thực hiện SDGs

Kiểm toán Việt Nam đóng góp sáng kiến kiểm toán việc thực hiện các SDG

Kiểm toán Việt Nam đóng góp sáng kiến kiểm toán việc thực hiện các SDG

Kiểm toán 16 đơn vị tại Đồng Nai

Kiểm toán 16 đơn vị tại Đồng Nai

Phê chuẩn thành viên UBND tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bạc Liêu