Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Bình, bổ nhiệm lại Phó Tổng kiểm toán

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Bình, bổ nhiệm lại Phó Tổng kiểm toán

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Công bố bốn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố bốn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự

Ông Vũ Văn Họa tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

4 nghị quyết của UBTV Quốc hội về công tác nhân sự

Công bố 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Sáp nhập các chi cục thuế - Hướng đi nào phù hợp cho các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương?

Đoàn Kiểm toán Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 5 của ASEANSAI

Việt Nam tham dự Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán

KTNN kiến nghị sửa đổi, thay thế 36 văn bản để bịt lỗ hổng về cơ chế

PTI trao tặng học bổng cho học sinh nghèo tại Hưng Yên

Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán

Hợp tác Việt Nam - các nước

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán trong thực hiện SDGs

Kiểm toán Việt Nam đóng góp sáng kiến kiểm toán việc thực hiện các SDG

Phê chuẩn thành viên UBND tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bạc Liêu