Phượt thủ tông trực diện xe tải trên đèo Bảo Lộc đã tử vong

Phượt thủ tông trực diện xe tải trên đèo Bảo Lộc đã tử vong

Phượt thủ tông trực diện ôtô trên đèo Bảo Lộc đã tử vong

Phượt thủ tông trực diện ôtô trên đèo Bảo Lộc đã tử vong

Tông trực diện xe tải, nam phượt thủ nguy kịch

Tông trực diện xe tải, nam phượt thủ nguy kịch

Đổ đèo, một phượt thủ cùng xe máy găm vào đầu ô tô tải

Đổ đèo, một phượt thủ cùng xe máy găm vào đầu ô tô tải

Nam phượt thủ đổ đèo Bảo Lộc gặp nạn, người và xe dính chặt vào đầu xe tải

Nam phượt thủ đổ đèo Bảo Lộc gặp nạn, người và xe dính chặt vào đầu xe tải

Phượt thủ 9X cùng xe máy dính chặt vào đầu ôtô tải khi đổ đèo Bảo Lộc

Phượt thủ 9X cùng xe máy dính chặt vào đầu ôtô tải khi đổ đèo Bảo Lộc

Lâm Đồng: Xe máy đấu đầu ô tô, 'phượt thủ' nguy kịch

Vượt ẩu tại đèo Bảo Lộc, phượt thủ bị cuốn vào gầm xe tải

Tông trực diện xe tải, 'phượt thủ' và xe dính chặt vào bánh xe nguy kịch

Đi chơi sau Tết, một 'phượt thủ' tông trực diện vào xe tải