Người cựu binh và giống lúa thuần Việt

Người cựu binh và giống lúa thuần Việt

Nhiều năm qua, người tiêu dùng trong nước rất ấn tượng với thương hiệu 'Gạo thảo dược Vĩnh Hòa' như AC5,...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học xuất sắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học xuất sắc

Chủ tịch nước trao danh hiệu cao quý tặng các nhà khoa học xuất sắc và nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng

Chủ tịch nước trao danh hiệu cao quý tặng các nhà khoa học xuất sắc và nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng

Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học xuất sắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học xuất sắc

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Dân tộc nào giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình thì dân tộc đó mãi mãi trường tồn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Dân tộc nào giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình thì dân tộc đó mãi mãi trường tồn

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương cho các nhà khoa học

'GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến trọn đời cho khoa học'

'GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến trọn đời cho khoa học'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học xuất sắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học xuất sắc

Chủ tịch nước trao các danh hiệu cao quý tặng một số các nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam

Chủ tịch nước trao các danh hiệu cao quý tặng một số các nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các cá nhân của VUSTA

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các cá nhân của VUSTA

Trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập cho một số trí thức Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam

Trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập cho một số trí thức Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam

Hé lộ 'mật danh' Ngôi sao Thần Nông dành cho GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Hé lộ 'mật danh' Ngôi sao Thần Nông dành cho GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 38 năm VUSTA... chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam!

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 38 năm VUSTA... chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam!

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

Lăng mộ gần 2.000 năm tuổi chứa thi hài Tào Tháo mang đầy bí ẩn

Lăng mộ gần 2.000 năm tuổi chứa thi hài Tào Tháo mang đầy bí ẩn

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

Lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

20 năm - Một chặng đường gian khổ tự hào

20 năm - Một chặng đường gian khổ tự hào

Điểm danh những mỹ nhân khiến Tào Tháo mê mệt

Điểm danh những mỹ nhân khiến Tào Tháo mê mệt

Cựu chiến binh tạo giống lúa mới

Cựu chiến binh tạo giống lúa mới