Đại tá, NSND Nguyễn Quốc Trượng: Sẽ luôn giữ vững 'thương hiệu' chiếu chèo nghệ sĩ-chiến sĩ

Đại tá, NSND Nguyễn Quốc Trượng: Sẽ luôn giữ vững 'thương hiệu' chiếu chèo nghệ sĩ-chiến sĩ

Tổng duyệt vở diễn 'Rặng trâm bầu'

Tổng duyệt vở diễn 'Rặng trâm bầu'

Vụ chuyển đổi giới tính bí ẩn nhất trong sử Việt: Cô gái đang có chồng con bỗng hóa thành đàn ông, lấy vợ sinh con bình thường

Vụ chuyển đổi giới tính bí ẩn nhất trong sử Việt: Cô gái đang có chồng con bỗng hóa thành đàn ông, lấy vợ sinh con bình thường

Ly kỳ chuyện biến đổi giới tính trong sử Việt

Ly kỳ chuyện biến đổi giới tính trong sử Việt

Ly kỳ chuyện biến đổi giới tính trong sử Việt

Ly kỳ chuyện biến đổi giới tính trong sử Việt

Ly kỳ chuyện biến đổi giới tính trong sử Việt

Ly kỳ chuyện biến đổi giới tính trong sử Việt

Thời xưa ban hành luật pháp như thế nào?

Thời xưa ban hành luật pháp như thế nào?

NSƯT Trịnh Kim Chi: 'Vai trò quản lý một sân khấu không cho phép tôi sao nhãng hay mệt mỏi'

NSƯT Trịnh Kim Chi: 'Vai trò quản lý một sân khấu không cho phép tôi sao nhãng hay mệt mỏi'

Á hậu Trịnh Kim Chi tạo dấu ấn khi đạo diễn 'Rặng trâm bầu'

Á hậu Trịnh Kim Chi tạo dấu ấn khi đạo diễn 'Rặng trâm bầu'

Tò mò Rặng trâm bầu từ phim bước ra sân khấu kịch

Tò mò Rặng trâm bầu từ phim bước ra sân khấu kịch

Sôi động từ các đơn vị xã hội hóa

Trịnh Kim Chi đưa 'Rặng Trâm Bầu' tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc

Trịnh Kim Chi đưa 'Rặng Trâm Bầu' tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc

Địa điểm xem miễn phí 27 vở dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc

Địa điểm xem miễn phí 27 vở dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc

Phim 'Rặng trâm bầu' được đưa lên sân khấu kịch

Phim 'Rặng trâm bầu' được đưa lên sân khấu kịch

Trịnh Kim Chi chuyển thể phim 'Rặng Trâm Bầu' lên sân khấu kịch

Trịnh Kim Chi chuyển thể phim 'Rặng Trâm Bầu' lên sân khấu kịch