Hải Phòng: Đá văng trúng người, 2 công nhân thương vong

Hải Phòng: Đá văng trúng người, 2 công nhân thương vong

Tai nạn lao động tại Công ty Xi măng Tân Phú Xuân: 2 người thương vong

Tai nạn lao động tại Công ty Xi măng Tân Phú Xuân: 2 người thương vong

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở mỏ đá tại Hải Phòng 2 công nhân thương vong

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở mỏ đá tại Hải Phòng 2 công nhân thương vong

Sạt mỏ đá, 1 người chết, 1 người bị thương

Sạt mỏ đá, 1 người chết, 1 người bị thương

Đang khai thác, đá văng trúng 2 công nhân ở Hải Phòng, 1 người chết

Đang khai thác, đá văng trúng 2 công nhân ở Hải Phòng, 1 người chết

Mỏ đá sạt lở làm 2 người thương vong

Mỏ đá sạt lở làm 2 người thương vong

Sạt mỏ khai thác đá ở Hải Phòng, 2 công nhân thương vong

Sạt mỏ khai thác đá ở Hải Phòng, 2 công nhân thương vong

Hải Phòng: Sạt lở mỏ đá, hai công nhân thương vong

Hải Phòng: Sạt lở mỏ đá, hai công nhân thương vong

Hải Phòng: Sập mỏ đá khiến ít nhất 2 người thương vong

Hải Phòng: Sập mỏ đá khiến ít nhất 2 người thương vong

Bị đá văng trúng, 2 người thương vong

Bị đá văng trúng, 2 người thương vong

Sập mỏ đá ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Sập mỏ đá ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Hải Phòng: Hai người thương vong tại mỏ đá của Công ty xi măng Tân Phú Xuân

Hải Phòng: Hai người thương vong tại mỏ đá của Công ty xi măng Tân Phú Xuân