Thái Bình: Kỷ luật cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở

Thái Bình: Kỷ luật cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở

Cách chức Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã đánh bạc tại trụ sở

Cách chức Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã đánh bạc tại trụ sở

Kỷ luật Bí thư, Phó Chủ tịch xã ở Thái Bình vì đánh bạc ngay tại trụ sở

Kỷ luật Bí thư, Phó Chủ tịch xã ở Thái Bình vì đánh bạc ngay tại trụ sở

Đánh bạc tại trụ sở, hàng loạt 'quan xã' Thái Bình nhận quả đắng

Đánh bạc tại trụ sở, hàng loạt 'quan xã' Thái Bình nhận quả đắng

9 'quan xã', công an viên lập xới đánh bạc ngay tại trụ sở làm việc

9 'quan xã', công an viên lập xới đánh bạc ngay tại trụ sở làm việc

Hàng loạt cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở trong giờ hành chính bị xử lý

Hàng loạt cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở trong giờ hành chính bị xử lý

Đánh bạc tại trụ sở: Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch UBND xã bị cách chức

Đánh bạc tại trụ sở: Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch UBND xã bị cách chức

Thái Bình: Đánh bạc tại trụ sở, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ bị cách chức, kỷ luật

Thái Bình: Đánh bạc tại trụ sở, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ bị cách chức, kỷ luật

Kỷ luật Bí thư, Phó Chủ tịch xã ở Thái Bình đánh bạc giờ hành chính

Kỷ luật Bí thư, Phó Chủ tịch xã ở Thái Bình đánh bạc giờ hành chính