Tích cực triển khai nhiệm vụ từ ngày đầu xuân mới

Tích cực triển khai nhiệm vụ từ ngày đầu xuân mới

Cách đây ít ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ...
Ngày 8/3 mở lại phiên xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3 mở lại phiên xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, xét xử lại ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, xét xử lại ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa cùng Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa cùng Trịnh Xuân Thanh

Ngày 8/3, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ mua biệt thự Tam Đảo

Ngày 8/3, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ mua biệt thự Tam Đảo

Vụ Ethanol Phú Thọ: Đinh La Thăng và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Vụ Ethanol Phú Thọ: Đinh La Thăng và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Sắp mở lại phiên xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ 'Ethanol Phú Thọ'

Sắp mở lại phiên xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ 'Ethanol Phú Thọ'

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ được mở lại ngày 8/3 tới

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ được mở lại ngày 8/3 tới

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Mở lại phiên tòa vụ Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Mở lại phiên tòa vụ Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 8/3 mở lại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3 mở lại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại 543 tỉ đồng

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại 543 tỉ đồng

Ngày 8/3, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 8/3, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 8/3, mở lại phiên xét xử vụ án tại Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, mở lại phiên xét xử vụ án tại Ethanol Phú Thọ

Mở lại phiên tòa xét xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Mở lại phiên tòa xét xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ngày 8-3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8-3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ngày 8/3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng dừng lại chào mọi người khi tới tòa

Ông Đinh La Thăng dừng lại chào mọi người khi tới tòa

Hoãn phiên xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

An ninh thắt chặt phiên xét xử vụ Ethanol Phú Thọ

An ninh thắt chặt phiên xét xử vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa

Xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa

Ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa với vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa với vụ Ethanol Phú Thọ

Hôm nay (22/1) ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Hôm nay (22/1) ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án thứ 4

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án thứ 4

Sáng nay xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ dự án Ethanol Phú Thọ

Sáng nay xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ dự án Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Sáng nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Sáng nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh bị cáo Đinh La Thăng hầu tòa lần thứ 4

Hình ảnh bị cáo Đinh La Thăng hầu tòa lần thứ 4

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng đeo khẩu trang, đến tòa bằng xe đặc chủng

Ông Đinh La Thăng đeo khẩu trang, đến tòa bằng xe đặc chủng

Hoãn phiên xử ông Đinh La Thăng

Hoãn phiên xử ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng ra tòa vụ Ethanol Phú Thọ thiệt hại 500 tỉ

Ông Đinh La Thăng ra tòa vụ Ethanol Phú Thọ thiệt hại 500 tỉ

Hôm nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 người khác hầu tòa

Hôm nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 người khác hầu tòa

Hôm nay, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa vụ án thứ ba

Hôm nay, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa vụ án thứ ba

Ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa ngày 22/1

Ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa ngày 22/1

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Tiếp tục bị xử, ông Đinh La Thăng sắp nhận án tù thứ 4

Tiếp tục bị xử, ông Đinh La Thăng sắp nhận án tù thứ 4

Trịnh Xuân Thanh đã thâu tóm 3.400m2 đất Tam Đảo như thế nào?

Trịnh Xuân Thanh đã thâu tóm 3.400m2 đất Tam Đảo như thế nào?

Sáng mai, xét xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Sáng mai, xét xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng lại sắp hầu tòa

Ông Đinh La Thăng lại sắp hầu tòa

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Chi tiết vụ Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ mua biệt thự tại Tam Đảo

Chi tiết vụ Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ mua biệt thự tại Tam Đảo

Đại án kinh tế xảy ra tại Ethanol Phú Thọ: 2 bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh chuẩn bị hầu tòa

Đại án kinh tế xảy ra tại Ethanol Phú Thọ: 2 bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh chuẩn bị hầu tòa