Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam chuyên viên Sở Nội vụ tuồn đề thi công chức ra ngoài

Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam chuyên viên Sở Nội vụ tuồn đề thi công chức ra ngoài

Khởi tố chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ đề thi công chức

Khởi tố chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ đề thi công chức

Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Phú Yên: Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Phú Yên: Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Bắt tạm giam nữ chuyên viên làm lộ bí mật nhà nước

Bắt tạm giam nữ chuyên viên làm lộ bí mật nhà nước

Bắt chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ tài liệu thi công chức

Bắt chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ tài liệu thi công chức

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội Vụ vì nghi cố ý để lộ đề thi công chức

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội Vụ vì nghi cố ý để lộ đề thi công chức

Phú Yên: Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ bí mật nhà nước

Phú Yên: Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ bí mật nhà nước

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội Vụ vì nghi cố ý để lộ đề thi công chức

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội Vụ vì nghi cố ý để lộ đề thi công chức

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội vụ làm lộ tài liệu mật thi công chức

Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam nữ chuyên viên sở Nội vụ tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam nữ chuyên viên sở Nội vụ tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước