Buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Lâm Đồng: Buộc chủ mưu phá rừng thông phải trồng lại rừng

Lâm Đồng: Buộc chủ mưu phá rừng thông phải trồng lại rừng

Phạt nặng 3 đối tượng triệt hạ thông Đà Lạt, buộc trồng lại rừng

Phạt nặng 3 đối tượng triệt hạ thông Đà Lạt, buộc trồng lại rừng

Phạt ba đối tượng phá rừng thông gần 190 triệu đồng

Phạt ba đối tượng phá rừng thông gần 190 triệu đồng

Phạt gần 190 triệu đồng 3 người cưa thông, lấn đất sản xuất ở Đà Lạt

Phạt gần 190 triệu đồng 3 người cưa thông, lấn đất sản xuất ở Đà Lạt

Lâm Đồng buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Lâm Đồng buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Trồng lại rừng trên diện tích bị phân lô bán nền

Trồng lại rừng trên diện tích bị phân lô bán nền

Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng

Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng

Lâm Đồng: Thuê người tàn phá rừng thông để... lấy đất sản xuất

Lâm Đồng: Thuê người tàn phá rừng thông để... lấy đất sản xuất

Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng trong lúc quay lại lấy 'đồ nghề'

Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng trong lúc quay lại lấy 'đồ nghề'

Xác định chủ mưu vụ phá rừng thông Đà Lạt để lấn chiếm trái phép hơn 1.000 m2 đất

Xác định chủ mưu vụ phá rừng thông Đà Lạt để lấn chiếm trái phép hơn 1.000 m2 đất

Tái diễn tình trạng chặt phá rừng thông tại Đà Lạt

Tái diễn tình trạng chặt phá rừng thông tại Đà Lạt

Bắt quả tang vụ cưa thông, lấn hơn 1.000m2 đất rừng ở Đà Lạt

Bắt quả tang vụ cưa thông, lấn hơn 1.000m2 đất rừng ở Đà Lạt

Lâm Đồng mật phục bắt đối tượng phá rừng, chiếm đất

Lâm Đồng mật phục bắt đối tượng phá rừng, chiếm đất

Mật phục bắt quả tang vụ phá rừng để lấn chiếm 1.250 m2 đất

Mật phục bắt quả tang vụ phá rừng để lấn chiếm 1.250 m2 đất